Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Vítejte na stránkách Základní organizace Českého svazu včelařů Karlovy Vary

O včelách a počátcích včelařství obecně, jakožto i o snahách o sdružování českých včelařů v rámci Rakouska Uherska píše poutavě pan Josef Nepraš ve své knize České včelařství (SZN 1971). První zprávy o sdružování včelařů v bratrstva jsou z doby cisaře Karla IV okolo roku 1350. Za počátek nové doby včelařské uvádějí někteří autoři až období vlády císařovny Marie Terezie, která ve svých "včelařských patentech" z let 1775 a 1776 m.j. prohlásila chov včel za svobodný, osvobozený od daní, upravila rojové právo a právo na kočování, podpořila zřizování velkochovů a včelařských škol. Paradoxně v těchto patentech císařovna zrušila  právo na sdružování a tím se patenty staly na dlouhou dobu brzdou lidového včelařství. První spolek v Čechách se podařilo založit až v roce 1882, který byl ale německý. Souhlas se založením prvního českého spolku získal až v roce 1864 hrabě Harrach - vznikl První český včelařský spolek v Chrudimi. 22.března 1872 byl v Praze založen Včelařský spolek pro Čechy, který se ale jako zemský neprosadil. Až 8.října 1873 byl na poradě devíti velkých českých spolků byl založen Ústřední zemský včelařský spolek pro Čechy. Po první světové válce v samostaném Československu 16.května 1921 vznikl Svaz zemských ústředí spolků včelařských v ČSR, který měl čtyři, později šest zemských ústředí a 19 včelařských žup. Pracoval úspěšně až do okupace v roce 1938. Karlovy Vary a oklolí byly součástí Sudet a spolky zde byly pouze německé. Po druhé světové válce byla spolková činnost obnovena až v roce 1947. 29.srpna se konala ustavující schůze Jednoty včelařů v Praze. Byly zachovány zemská ústředí i župy. V roce 1947 byla v K.Varech založena XX župa. Již v únoru 1948 byl jmenován národní správce a vše se odehrávalo v režiji komunistické moci.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one